www.fatih.nerededir.com
 
ne@nerededir.com
 

> Oteller Nerededir ?

> Otel Rehberi Nerededir ?

> Ekonomik Uçak Bileti Nerededir ?

> On-line Uçak Bileti Nerededir ?

İstanbul?un ilk büyük cami ve imaretinin çevresinde oluşan ve şehri fetheden sultanın lakabını taşıyan Fatih semti, Türk döneminin en ünlü ve simgesel nitelikli yerleşim alanlarından biridir. İkincil nitelikteki semtler sayılmazsa, Fatih, güneybatıda Bayrampaşa vadisine inen yamaçlarla Atikali ve Yeni Odalar (yeniçeri kışlaları) önündeki Etmeydanı ve Horhor Semtleri ile Aksaray?a bağlanır. Doğuda Saraçhanebaşı?ndan Şehzadebaşı ve Haliç?e doğru Zeyrek, Çarşamba ve Yavuzselim, Edirnekapı yönünde de Karagümrük gibi semtlerle sınırlanır. Constantinus Suru Fatih Külliyesinin hemen batısından geçer. Haliç?e inen vadiler arasında, ?dördüncü tepe? denen bu yüksek plato, sınırları kesin olmasa da eski şehrin XI. Bölgesine tekabül eder. Semtin bulunduğu bölge, şehrin kuruluşundan bu yana dinsel simge statüsünü korumuştur.

Atatürk Köprüsü?nün güneybatısından başlayan Atatürk Bulvarı ve daha güneydeki Mustafa Kemal Caddesi, Fatih ve Eminönü İlçeleri ara¬sında sınır oluşturur. İstanbul şehir içi ula¬şım bağlantılarından bazıları Fatih ilçesinden geçer. Bunlardan başlıcaları Saraçhane-başı?ndan Edirnekapı?ya uzanan Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa caddeleri, Aksa¬ray?ı Topkapı-Edirnekapı Caddesi?ne bağ¬layan Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) ile yine Aksaray?ı Topkapı?ya bağlayan Mil¬let (Turgut Özal) Caddesi?dir. Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray, Demirhisar, Balat Vapur iskelesi ve Abdülezel Paşa caddele¬ri uzanır. Bu caddelerle Haliç arasında ye¬şil alanlar yer alır.

> Video Teknolojili Firma Rehberi

> Video Teknolojili Otel Tanıtımı

> Video Teknolojili Dersane

> Video Teknolojili İşletme Tanıtımları

> Video Teknolojili Bireysel Mesaj

İlçenin Marmara kıyısın¬dan Sirkeci?yi Bakırköy?e bağlayan ve ?sa¬hil yolu? da denilen Kennedy Caddesi ge¬çer. Fatih ilçesinin Marmara Denizi kıyı¬sı yeşil alanlar halinde düzenlenmiştir. İstanbul?u Avrupa ülkelerine bağlayan ve şehrin batı yakasındaki banliyö ulaşımını sağlayan çift hatlı demiryolu da yer yer sa¬hil yoluna paralel olarak uzanır. Fatih ilçe¬si ?Çağdaş Tramvay ve Hızlı Tramvay? adıyla anılan raylı ulaşım sistemlerinden de yararlanır. Haliç kıyısında da suyolu ulaşı¬mı yapılan bazı iskeleler vardır.

Şehirin en eski yerleşim alanlarından bazılarının bulunduğu Fatih ilçesi, tarih¬sel yapılar açısından oldukça zengindir. Bunlardan başlıcaları Bozdoğan Kemeri, Yedikule Zindanı, Blahernai Sarayı, Fethiye Camii, Kariye Camii ve Fatih Külliyesi?dir. İstanbul şehrindeki önemli eğitim ve sağlık kurumlarından bir bölümü Fatih ilçesinin sınırları içindedir. Bunlardan baş¬lıca ortaöğrenim kurumları Darüşşafaka Lisesi, Fatih Kız Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Fatih Ticaret Lisesi, Sultanselim Kız Mes¬lek Lisesi, Fatih Îmam-Hatip Lisesi, Özel Eresin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi, Özel Fe¬ner Rum Erkek Lisesi, Özel Yuvakimyon Rum Kız Lisesi?dir. İstanbul Üniversitesi?ne bağlı Cerrahpaşa ve İstanbul (Çapa) Tıp Fakülte¬leri de Fatih ilçesindedir.

Fatih?in önemli alışveriş mer¬kezleri Aksaray, Fatih ve Fındıkzade semtlerinde odaklaşmış durumdadır. Bunlar¬dan en düzenli olanı Aksaray?daki yeral¬tı çarşısıdır. Önemli konaklama tesisleri daha çok Millet Caddesi kenarında, baş¬lıca eğlence yerleriyle lokantalar ise ge¬nellikle sahil yolu çevresindeki semtlerde yer alır.


Google Earth'de yer alan Küçükçekmece haritasına erişmek için lütfen tıklayınız